ادب واژه بسیار مهم در ادبیات عرب است . بر طبق متن ، روش تعلیم و تربیت خوب ، فرهنگ ، تزکیه و آثار ادبی زیبا و هنری معنای آن است . بدین گونه بر اساس رفتار یک گروه معین اجتماعی می باشد که هم منعکس کننده و هم توصیف کننده ی آن گروه می باشد .

ارتباط شفاهی یک نقش دوگانه (صحبت کردن و نوشتن ) در ارتباط با ادب بازی می کند که هر دو، شکل مهمی برای مراوده و توصیف قوانین رفتاری برای نسل های آینده هستند .

مجموعه مفاهیم در پیرامون ادب می تواند به وسیله ی واقعیتی شرح داده شود در حالی که این کلمه در طول دوره های مختلف زمانی مفاهیم جدیدی کسب کرده است : ادب هرگز کاملا به طور کامل مفاهیم قدیمی را کنار نگذاشته است . تحول معنایی آن بازتاب تغییراتی است که جامعه و فرهنگ عرب دستخوش آن شده است .

در دوره های قبل از اسلام ، ادب رفتار منطبق با قوانین اجتماعی هر قبیله معنا می دهد . در سایر اجتماعات قبل ادبی ، این قوانین به صورت ضرب المثل ، شعر، حکایات و روایات حفظ شده است . (روز های باطل دیده شود ) که رفتار کردن به این قوانین نیازمند دانستن آن ها به طور صحیح است .

اسلام با خود رفتار جدیدی را آورد که از وحی الهام گرفته شده بود (قرآن را بینید ) و نمونه هایی از رفتار مورد تایید صحابه و پیامبر موجود در احادیث که منتظر مرجع جدیدی شده است. ابتدایی ترین تغییرات در اجتماع عرب ، در ارتباط با دیگر جوامع و مواجهه شدن با وظایف سیاسی جدید آورده شده است .

تعداد زیادی از مقامات غیر عربی (صاحب منصب ) وارد آن شد که وارثان سنت های اداری و سیاسی نزدیک به شرقی شدند (وارث سنت های شرقی ) و پر از احکام موجود در ادبیات حکیمانه شد . در نهایت تجربه زندگی در دولت اسلامی اولیه جهان وطنی ( جهانی ) روحیه پژوهنده را برای ایجاد میراث یونانی و دیگر دانش های خارجی برای خودشان را برانگیخت و شروع به پژوهش های علمی ، جامعه شناختی ، جغرافی شناسی و زبان شناسی کردند .

برخی یا همه ی این اجزای فرهنگی در کتاب هایی که در جستجوی به تصویر کشیدن و یا فهماندن ادب از یکی از مفاهیم آن یافت می شوند . در میان نمونه های موجود اولیه از کتاب های ادب مثل رساله ابن مقفع درباره ی کشور داری و ترجمه افسانه ی کلیله و دمنه که درباریان بحث می کند . آنها        در شروع یک سبک آینه ها برای شاهزاده می شود .

الجاهیز در رساله ها و گرد آوری هایش طیف وسیعی از موضوعات جالب را در پدیده های زبان شناختی دستاورد های ادبی اعراب دوره اسلامی و پیش از اسلام ، دنیای طبیعی  (طبیعت) ، شخصیت انسانی مشکلات اخلاقی و پیشرفت های اجتماعی ، او همه ی این مباحث را با روحیه ای خالی از تعصب به بحث می گذارد .

روش موضوعات مورد بحث طبق ویژگی های بد و خوب آن ها ( المحاسن و المساوات ) توسط  نویسندگان بعدی با گرایش مناظره ای کپی برداری شد .

اطلاعات تاریخی و لغت شناسی ، با همدیگر با بحث های حساس شاعرانه ، از پایه ی الموباراد، الکمیل ، الادب ( کتاب کامل فرهنگ ) است ، در حالی که الذبیر البن بکار حکایات تاریخی را برای آموزش ارزش در الاکبار ، الموفقیات ( روایات برای الموفق ) مرتبط کرد .

برای نقش فزاینده ی طبقه ی ماموران دولتی ، ابن کتیب اطلاعات زیادی را قبلا طبقه بندی کرده و قبلا در یکسری کتاب راهنما انتشار یافته بود مثل ادب الکتیب (راز های فرهنگ ) که تخصصی یافته است . در حالی که مانند چشمة الاخبار ( گزارشات اصلی ) که به منظور یاد دادن و توجه به عموم مردم است .                                                                                                                                            نویسندگان ابتدایی ابن اب ، الدنیا مهم ترین مروج آموزش های اخلاقی اسلامی است . با دامنه موضوعاتش ، نویسندگان اولیه لیستی از جانشینان بعدی ایجاد کرده و به طور دلخواه بیرون کشیدند . تعداد کمی از موضوعات از قبیل موسیقی اضافه شدند و به طور خاص تاریخ و ادبیات به صورت رایج  توسعه را دنبال کردند برای مثال مقایسه ی محتوای التعالبی یتیمة الدهر (تنها مروارید قرن ) با معادل ادبیات بخش ها و الجهیز و کتاب های ابن قتیبه نشان داد .

گاهی اوقات یک نویسنده متمایل به شیوه ی فطری مانند ابوحیان التوحیدی بحث های فلسفی منعکس می کرد . در قرن چهارم یا دهم یک سبک روایتی متفاوت ، مقامه ، ظاهر شد . به طور رسمی اکثریت کتاب های ادب تالیفی از متون نمونه در هر دو سبک و معنا بوده است .

عدم تمایل نویسندگان برای شامل کردن بیشتر آثار خود با ماهیت عمومی و اجتماعی مرتبط است که بسیاری از آن ها به طور آشکار احساس می کردند که مناسب تر است آن ها را در کلمات قصار ، حکایات اشعار و غیره به کار ببرند که انتقال آن مجاز نبود .

اما اگر چه همان نقل قول اغلب در آثار مختلف پیدا می شود مفهوم آن ها طبق متن عوض شده است . بنابراین یک مولف می تواند بینش های جدیدی را در موضوعی آشنا ارايه دهد . حتی هنگامی که از ایده های جدید اجتناب می کند .

اما در مورد حکایات او می توانست پا فرا تر گذارد بیشتر رود و به طور ماهرانه روایتی را به شیوه های متفاوت تغییر دهد . در حالی که او هنوز به انتقال لغت به لغت وفا دار بود .

مولفان ادب قدیمی تر اطلاعات واقعی تری را ارايه دادند و سازماندهی آن ها آسان تر است گر چه وجود داشته باشد .

 

در قرن چهارم یا دهم و پنجم یا یازدهم تاکید به سویی که به طور قانون مند تری طبق موضوعات و سبک ها تغییر پیدا کرد ، برای مثال توسعه ی بییشتر توسط النویری العمری توسط اینها نشان داده شدند که رونوشت گسترده ای از منابع اصلی می باشد و همچنین مرتب کردن اطلاعاتی در سیستمی جهانی را نشان می دهد .

در مقایسه با تالیفات ادبی ، رسالات ادبی خرد گرایی گسترده ای را نه تنها در شیوه بلکه در موضوعات و مفهوم انعکاس می دهد .

مروج الذهب المسعودی ( مراتع طلایی ) برای مثال از کتاب الحیوان جاهد ( کتاب موجودات ) متفاوت می باشد . علی رغم شباهت روحیه ی الهام بخش آن ها از یکدیگر متفاوت می باشند .

در ادب عربی مدرن و ادب جمعی استفاده از معنی ادبیات استفاده شده است . در حالی که  ادب در متن های آکادمیک به صورت هنر یا بشریت ترجمه شده است .

    

 

                                                 زینب السادات نصیری

                                             رشته ی زبان و ادبیات عربی                       

Template Design:Afzadi